Print & Design

Print och design av annonser, broschyrer, kataloger, böcker och kundtidningar.
När allt större del av marknadsbudgetarna styrs till digitalt och webb, växer utrymmet för den som utnyttjar traditionella trycksaker på ett smart sätt. Vi på Byrån Kommunikation har lång erfarenhet att producera annonser och trycksaker och kan vägleda dig som kund till rätt mix av online-marketing tillsammans med t.ex. en DR-kampanj.

Stora katalogproduktioner är en specialitet. Vi på Byrån Kommunikation har stor erfarenhet av omfattande katalogproduktioner på många olika språk och med databasimporter. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Logotyper och grafiskt profilprogram är en naturlig del av de designuppdrag vi erbjuder. Att ta fram en grafisk manual för företaget är ett bra sätt att säkerställa att man håller sig till sin fastställda profil.

Förpackningsdesign – en viktig del av ett företags grafiska profil.
Förpackningar har många uppgifter att fylla och minst lika många användningsområden. I många fall signalerar den hur vi vill att företagets varumärke ska uppfattas. Vi har mångårig erfarenhet av att jobba med förpackningsdesign.