ECUS Kundfilmer

På uppdrag av Ydrenas Communications har vi redigerat och färdigställt intervjuer med några e-handelsföretag som är kunder till Ecus, experter inom tullhantering. Företagen berättar hur de påverkats av coronapandemin och hur samarbetet med Ecus fungerar.