Filmen om Tranås

Det finns många sätt att visa upp en ort på. Vi valde att göra det på vårt sätt. Dennis ägnade tillsammans med fotograf Erik Hellquist en sommar åt att filma ett sextiotal olika filmklipp som sedan Dennis redigerat och satt musik till.