WSB Clean Installation

En kortad variant av de presentationsfilmer som togs fram till Tranås Cementvarufabrik för användning på hemsida och i sociala medier. Systerföretaget Watersystems marknadsför och säljer minireningsverket WSB Clean och Tranås Cementvarufabrik tillverkar betongbrunnarna.