Ydrenas Communications

Rickard Ydrenäs har stor sakkunskap om EU:s lagstiftningsprocesser och är specialiserad på EU-reglering av finansiella tjänster, bank, fond, pension & försäkring. Han har bland annat satsat på en egen filmkanal på YouTube där han löpande lägger upp intervjuer och filmer som tas fram i anslutning till sina uppdrag.