Tillverkning av minireningsverk

Tillverkning av minireningsverk

Vi fick i uppdrag att ta fram presentationsfilmer åt Tranås Cementvarufabrik inför en digital mässa. Det utmynnade i tre olika filmer som visade upp bredden på företagets tillverkning samt hur en installation av ett minireningsverk hos kund kan gå till. Här...
WSB Clean Installation

WSB Clean Installation

En kortad variant av de presentationsfilmer som togs fram till Tranås Cementvarufabrik för användning på hemsida och i sociala medier. Systerföretaget Watersystems marknadsför och säljer minireningsverket WSB Clean och Tranås Cementvarufabrik tillverkar...
Ydrenas Communications

Ydrenas Communications

Rickard Ydrenäs har stor sakkunskap om EU:s lagstiftningsprocesser och är specialiserad på EU-reglering av finansiella tjänster, bank, fond, pension & försäkring. Han har bland annat satsat på en egen filmkanal på YouTube där han löpande lägger upp intervjuer och...
Filmen om Tranås

Filmen om Tranås

Det finns många sätt att visa upp en ort på. Vi valde att göra det på vårt sätt. Dennis ägnade tillsammans med fotograf Erik Hellquist en sommar åt att filma ett sextiotal olika filmklipp som sedan Dennis redigerat och satt musik till.